Streekdienst: 10e zondag van de zomer

aug 21 09:30

Voorganger - Ds Offringa

Locatie - De Ontmoeting in Scheemda

 

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

7e zondag van de zomer 

Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30

De vraag naar hoeveel mensen worden gered heeft al menig geweten gekweld en het antwoord van Jezus stelt niet erg gerust. De grimmige taal van Jezus klinkt al anders als we bedenken dat de vraagsteller alleen uitgaat van een klein aantal joodse mensen dat gered wordt. Voor Jezus is de joodse afkomst geen garantie voor toegang tot het koninkrijk. De opdracht bestaat er veel meer in om zich in te zetten en zo via de nauwe deur het koninkrijk binnen te gaan. Voor de toegang tot het koninkrijk en de maaltijd van de eindtijd gelden eigen criteria. Daarom kunnen ook volken van alle windstreken deelnemen.