Streekdienst: 8e zondag van de zomer

aug 07 09:30

Voorganger - Ds Offringa

Locatie - Dorpskerk Midwolda

 

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

8e zondag van de zomer 

Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40

In het visioen van Jesaja is het God die een nieuwe werkelijkheid schept, waarin de mensen bevrijd zijn van onderdrukking en kunnen opademen. Volgens Lucas zegt Jezus dat het Koninkrijk ons door  God geschonken wordt. Met het oog daarop dienen we onze drijfveren kritisch te onderzoeken en voor alles waakzaam te zijn. Waakzaam met het oog op ons handelen nu en met het oog op de terugkomst van de Heer.