Streekdienst: 7e zondag van de zomer

jul 31 09:30

Voorganger - Pastor Huizing

Locatie - De Ontmoeting in Scheemda

 

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

7e zondag van de zomer 

Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21

“Iemand uit de menigte” snijdt, met een vraag over een erfenis, het thema van bezit en rijkdom aan – een geliefd thema van Lucas. Jezus weigert juridische erfeniskwesties te regelen, iets dat de Farizeeën wel deden. Voor Jezus bestaat familie uit mensen die Gods woord beluisteren en uitvoeren. De mens die God liefheeft wordt niet getekend door hebzucht. Het is beter te “zijn” dan te hebben.

In de gelijkenis van de rijke dwaas wordt dit scherp neergezet: met al zijn opgehoopte bezittingen kan de man immers geen el aan zijn leven toevoegen. Behoeftigen komen in zijn berekeningen niet voor. Veeleer heeft de mens de opdracht rijk te zijn voor God. De lezing uit Prediker sluit hierbij aan, in die zin dat de schrijver door zelfonderzoek de uiteindelijke zin van het leven op het spoor tracht te komen. Hij vindt dit niet in de aardse genoegens