Streekdienst: 5e zondag van de zomer

jul 17 09:30

Voorganger - Ds Gert Wybe van der Werff

Locatie - Protestantse Kerk Oostwold

 

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

5e zondag van de zomer 

Samuël 1: 1-20 en Lucas 10: 38-42

Jezus wordt gastvrij ontvangen in het huis van de zussen Marta en Maria. Maria die aan Jezus’ voeten luistert staat vanouds in de uitleg symbool voor de vita contemplativa, het contemplatieve leven en Marta in de keuken belichaamt de vita activa, het handelen. De bedelorden zoals de Dominicanen en de Franciscanen hebben deze interpretatie afgewezen en gaven het voorbeeld van de vita mixta – een mix van beide als belichaming van het goede leven. In dit spoor wil de exegese van vandaag de zussen niet uiteendrijven. Jezus’ reactie op Marta’s verwijt aan haar zuster dat ze haar niet helpt, hoeft niet te betekenen dat Jezus het praktische werken van Marta minder waardeert dan Maria’s leergierige houding, alleen haar (over)bezorgdheid bekritiseert hij. Zo spoort Jezus zijn leerlingen vaker aan om niet bezorgd te zijn. Het “enige” dat belangrijk is en waar Maria zich aan wijdt, zou dat niet aandacht voor Jezus’ woorden zijn?  En wie goed hoort handelt door liefde, zoals in de teksten van de vorige zondag zo mooi tot uitdrukking kwam.