Dienst: 4e zondag van de zomer

jul 10 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

4e zondag van de zomer 

Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37

In zijn slotrede houdt Mozes het volk voor dat de geboden die hij namens de Heer hen heeft gegeven niet te moeilijk zijn om na te leven. Het komt mij voor dat het goede in praktijk brengen eerder een kwestie van willen is dan van verstandelijke overwegingen. In de bekende gelijkenis die Jezus volgens Lucas vertelt aan een wetgeleerde die nadere uitleg behoeft over wie zijn “naaste” is, wordt dat wel duidelijk. Dat uitgerekend de Samaritaan, in joodse ogen een halve heiden, tot in zijn binnenste geroerd wordt door het zwaargewonde slachtoffer van een roofoverval langs de weg en daarnaar handelt, in tegenstelling tot de priester en de leviet, vestigt de aandacht op het wezenlijke van het houden aan de geboden. Voor de Samaritaan is het ook niet van belang dat de gewonde man langs de weg van een ander volk is. Integendeel: als Samaritaan beseft hij dat zijn volk en het joodse volk eenzelfde oorsprong hebben en zo beschouwt hij deze mens voor alles als een broeder, kind van dezelfde God.