Dienst: 3e zondag van de zomer

jul 03 09:30

Voorganger - Ds Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

3e zondag van de zomer 

Jesaja 66:10-14 en Lucas 10:1-20

Jesaja schetst het visioen van de terugkerende ballingen in het beeld van een vrouw – moeder Sion – die een jongen baart en zoogt aan haar borst. De hongerige kinderen van Sion worden eindelijk verzadigd. In Lucas mogen door Jezus’ zending alle volkeren thuis komen, de oogst is rijp.

Jezus zendt 72 leerlingen erop uit. Volgens andere overgeleverde teksten zijn het er 70 en dan is er een overeenkomst met de 70 oudsten door wie Mozes zich liet bijstaan. En met het aantal leden van het Sanhedrin. Maar 72 is deelbaar door 12 en zo wil Lucas vermoedelijk duidelijk maken dat de prediking van het Rijk Gods niet beperkt blijft tot de twaalf. De oogst is groot. Gods Woord heeft een goede bodem gevonden en de zendelingen worden uitgenodigd mee te werken aan het binnenhalen van de oogst. Met de aanwijzingen die zij meekrijgen wordt hen ingeprent dat zij niet op eigen comfort uit moeten zijn maar zich helemaal moeten geven in hun dienst aan de Heer