Dienst: Hemelvaart

mei 26 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - PKN - Oostwold

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

2 Koningen 2: 1-15 en Lucas 24: 49-53

Van Israëls grote profeten wordt gezegd dat “hun graf nooit is gevonden” en zo past het verhaal van Jezus’ hemelvaart in deze traditie. Net als Mozes en Elia blijft Jezus als de levende ons nabij. Wanneer Elia afscheid gaat nemen, loopt hij met zijn leerling Elisa, die zijn opvolger wordt, tegengesteld aan de richting die het volk Israël nam toen deze het beloofde land introk. Zo steken ze bij Jericho de Jordaan over. Als Elia ten hemel stijgt wordt Elisa met kracht uit de hemel bekleed in de vorm van de mantel die Elia hem toewerpt. In de geest van zijn leermeester zal hij zijn werk voortzetten. Ook Jezus is in die buurt, in Betanïe, als hij afscheid neemt van zijn leerlingen. Ook hij belooft zijn leerlingen dat zij met kracht uit de hemel zullen worden bekleed. Het laatste wat zij van hun Heer zien zal hen altijd bijblijven: met zegenende handen opstijgend naar de hemel.