Dienst: 5e zondag van Pasen

mei 15 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

Op weg naar Pinksteren, het joodse Wekenfeest, beginnen we deze zondag te lezen uit de feestrol Ruth, hoofdstuk 1. Het is het verhaal van een gezin op de vlucht voor honger, zoals ook vandaag miljoenen mensen door schaarste zich gedwongen voelen hun geboortegrond te moeten verlaten.

Zelfs in Betlehem – Huis-van-het-brood – is niets meer te eten en een vooraanstaande familie zoekt zijn heil in Moab, vanouds de aartsvijand van Israël. De twee zonen huwen Moabitische vrouwen, maar zowel de vader als de zonen overlijden. Als Naomi, de moeder besluit terug te keren naar Betlehem, raadt zij haar schoondochters af om mee te gaan omdat hen volgens haar in eigen land een betere toekomst wacht. De ene schoondochter volgt haar raad op, de andere, Ruth, is gehecht geraakt aan haar schoonmoeder en wil niet van haar wijken. Zij motiveert haar beslissing mee te gaan met het uitspreken van een geloofsbelijdenis die tot de mooiste teksten van de Bijbel behoort.