Dienst: Vierde zondag in de Veertigdagen

mrt 27 09:30

Voorganger - Da. Struikmans

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Collecte diaconie in de veertigdagentijd: Jong en oud ontdekken de kliederkerk

Op deze zondag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL96ABNA 0574517804 t.n.v. Protestantse Gemeente Winschoten.

Klik hier om het collecterooster van de diaconie te bekijken.

2 Kronieken 36: 14-23 en Lucas 15: 11-32

De laatste woorden uit het tweede boek van de Kronieken vertellen van de grote tragiek van het joodse volk toen het in ballingschap naar Babylonië werd gestuurd. Het raakte verloren, zoals de jongste van de twee zonen van een vader in de gelijkenis die Jezus naar Lucas vertelt. Deze zeer bekende gelijkenis behoorde vroeger tot de topverhalen waarover gepreekt werd. Gelukkig is er nu een preekrooster om zulke eindeloze herhaling te voorkomen, denk ik dan maar. Hoewel dus overbekend, biedt de gelijkenis tal van mogelijke invalshoeken: je kunt het lezen vanuit het perspectief van de jongste zoon, van de oudste zoon (die eveneens verloren dreigt te gaan) of van de vader. Telkens ontdek je dan weer andere details in dit schitterende verhaal. Nu we het in de Veertigdagentijd lezen kunnen we bij die verloren zoon ook denken aan de verteller van deze gelijkenis zelf, die zijn goede naam en zijn hele bestaan op het spel zette. Die door mensen veracht en verlaten, het huis van de Vader voor ons terug vond. Met die gedachte werd in de Marktpleinkerk het schilderij van de verloren zoon door Jannes de Vries, als laatste teruggekeerd in Winschoten, naast dat van Jezus’ kruisiging gehangen.