Dienst: Derde zondag na Epifanie

jan 23 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Dat betekent dat deze dienst een online-viering is.

De liturgie van deze dienst vindt u hier. Kort voor aanvang van de dienst vindt u in de liturgie de link naar de uitzending.
De dienst kunt u hier live of achteraf bekijken of beluisteren via Kerkomroep.

Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21

De woorden uit Jesaja 61 komen voor een deel terug in de lezing die Jezus in de synagoge van Nazareth wordt aangereikt. Het verhaal geeft ons een mooi inkijkje voor hoe het in zo’n bijeenkomst toeging, al vallen we er wel midden in. Aan de profetenlezing zal een lezing uit de Tora zijn voorafgegaan. Lucas gaat vrij om met de tekst uit Jesaja en voegt er ook iets uit een andere Jesajatekst in, zoals het vrijlaten van gevangenen. De verschillen met de Jesajatekst zijn daarnaast ook te verklaren omdat Lucas werkte met de Griekse vertaling van het Hebreeuws, de Septuagint. Het bijzondere wat hier gebeurt is dat Schriftwoord en vervulling van dit woord samenvallen. Jezus is het woord zelf, in levenden lijve. Een veelbelovend begin van Jezus’ openbare optreden…