Dienst: Tweede zondag na Epifanie

jan 16 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Online-viering

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Dat betekent dat deze dienst een online-viering is.

Tweede zondag na Epifanie

Jesaja 62: 1-5 en Johannes 1: 29 en 2: 1-11

Het verhaal uit Johannes loopt over van de symboliek. Je raakt bij Johannes nooit uitgekeken op alle mogelijke invalshoeken. Op de bruiloft te Kana zijn all volgende tekens samengevat. Hij zorgt dat het feest door kan gaan doordat er wijn blijft vloeien: de drank van de liefde en de communicatie. Zo schept Jezus gemeenschap en herstelt hij de communicatie tussen mensen. Alleen de dienaren (diakenen) weten van het geheim van deze wonderlijke transformatie van water in wijn. De zes stenen watervaten staan voor de joodse reinigingsvoorschriften en daarmee voor de Tora. “Als de Messias komt,” zeiden de rabbijnen, “dan zal de Tora geen water meer schenken, maar wijn!”

In Jesaja wordt de bruidssymboliek naar voren gebracht, die het verhaal uit Johannes nog meer diepte geeft. Het verbond van God met zijn volk wordt als een huwelijk gezien en zo verschijnt in het evangelie Jezus als de eigenlijke bruidegom op het feest.