Dienst: Eerste zondag na Epifanie

jan 09 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Online-viering

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Dat betekent dat deze dienst een online-viering is.

Eerste zondag na Epifanie

Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-16,21-22

Lucas vertelt terloops over Jezus’ doop door Johannes. Jezus voegt zich stilletjes bij de velen die Johannes de Doper volgen en het teken van een nieuwe levensoriëntatie willen ontvangen. Zo verklaart de Mensenzoon zich solidair met ons. Hij wil met ons kopje onder gaan in de chaos van dit bestaan. In dit gebaar wordt heel Jezus’ levensweg samengevat. Ook ontvangt hij aan het begin van zijn openbare optreden een grote bemoediging uit de hemel: Mijn geliefde Zoon ben jij….

Jesaja 40 vormt het keerpunt in dit boek en kondigt de grote wending aan die zich in Israël gaat voltrekken. In prachtige beelden schildert de profeet hoe de nieuwe tijd wordt aangekondigd.