Nieuwjaarsmorgen

jan 01 10:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Nieuwjaarsmorgen

Op het moment van schrijven is het nog een vraag of zij op deze dag bijeenkomen. De kans is groot dat er nieuwe beperkingen zullen zijn en dat het moeilijk wordt om elkaar heil en zegen toe te wensen met een handdruk. We hopen in ieder geval op een goed jaar waarin de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen minder schade ondervindt.