Dienst: Kerst

dec 25 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Kerstnachtdienst

De evangelist Johannes (1: 1-18) vertelt het verhaal over de komst van Christus in onze wereld op zijn eigen manier. Hij herneemt de woorden op de eerste bladzijde van de bijbel en geeft er een eigen inhoud aan. In het begin was het Woord. Je zou dit kunnen vertalen als: voor mensen zoals u en ik is het principieel van groot belang dat wij ons aangesproken weten. In Gods ogen zijn wij kostbaar en het besef daarvan is het hart van Jezus’ missie.

Deze missie staat binnen een context en daar getuigt Jesaja (62: 6-7 en 10-12) van.

Collecte diaconie: Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL96 ABNA 0574 5178 04 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Winschoten onder vermelding van Kerstcollecte 2021!  Doet u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!