Dienst: Kerstnachtdienst

dec 24 22:00

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Kerstnachtdienst

Tijdens de kerstnacht luisteren we naar het verhaal over de geboorte van Christus uit het Evangelie van Lucas (2: 1-20). Lucas plaatst deze geboorte binnen de context van het wereldrijk van keizer Augustus en diens bestuurders. De grote vraag is echter: Wie is ‘heer’ over ons bestaan? De keizer die voor zichzelf een goddelijke status opeist of het kind dat in Bethlehem wordt geboren? Jesaja (8: 23b-9:7) profeteert over licht voor een volk dat in duisternis wandelt. Ook hij stelt een kind tegenover de wrede gewelddadige macht van wereldheersers.