Dienst: 4e zondag van de Advent

dec 19 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Vierde zondag van de Advent

Na de ontmoeting van de beide moeders in spe en het Magnificat vervolgt Lucas zijn Evangelie (1: 57-80) met de geboorte van Johannes en de lofzang van Zacharias. Wie wel eens mee is geweest naar een klooster herinnert zich ongetwijfeld dat de lofzang van Zacharias bij het ochtendgebed wordt gezongen en de lofzang van Maria bij het avondgebed (de vesper).

Belangrijke woorden in de lofzang van Zacharias zijn ‘vergeving’ en ‘redding’. Als de zoon van Zacharias wordt geboren is iedereen er van overtuigd dat hij naar zijn vader zal worden genoemd, maar zijn moeder Elisabet zegt het heel duidelijk: Johannes zal hij heten, wat een later wordt bevestigd door Zacharias die deze naam, die ‘God is genadig’ of ‘God is barmhartig’ betekent, eigenhandig opschrijft. Hoe radicaal Johannes ook is in wat hij van mensen vraagt, hij weet dat het uiteindelijk Gods genade is, die ons zal redden.

In Micha 5: 1-4a klinken de woorden over Bethlehem in Efrata, waar Israëls verlosser zal worden geboren. Opnieuw staat het moederschap centraal!