Dienst: 3e zondag van de Advent

dec 12 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Derde zondag van de Advent

Na de verschijning van de engel vlucht Maria naar haar familielid Elisabet (Lucas 1: 39 – 56). Twee aanstaande moeders ontmoeten elkaar om steun bij elkaar te vinden.

Heel bijzonder is dat ook hun kinderen elkaar ontmoeten nog voordat zij geboren zijn. Van Johannes wordt verteld dat hij in de baarmoeder van Elisabet opspringt van vreugde. Als volwassen man zal Johannes streng zijn en er met kracht op aandringen dat mensen zich bekeren en laten dopen. Johannes moedigt rechtvaardig en sociaal gedrag aan en schrikt er niet voor terug om te dreigen. Toch moeten we deze vreugde van het begin niet vergeten.

Leven zoals God het bedoeld heeft is geen kwestie van wilskracht (potentie) maar van ontvankelijkheid en beseffen dat het mooiste van het leven je geschonken wordt. Dat maakt mensen bescheiden en ontvankelijk voor het lot van anderen. De oproep van de profeet Sefanja (3: 14-20) aan vrouwen om een loflied te zingen wordt waargemaakt door Maria als zij haar ‘Magnificat’ zingt.