Dienst: 2e zondag van de Advent

dec 05 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Tweede zondag van de Advent

Iedere evangelist brengt de blijde boodschap op een eigen manier. Lucas heeft vooral oog voor het moederschap en dat werkt zelfs door in het centrale woord van zijn Evangelie, namelijk ‘barmhartigheid’. Het Hebreeuwse woord dat hieraan ten grondslag ligt betekent letterlijk ‘baarmoederlijkheid’. Lucas weet heel goed dat God noch man, noch vrouw is. Het gaat hem om de verbondenheid tussen God en mensen en die verbondenheid kun je het best illustreren met hoe een moeder houdt van de kinderen die zij ter wereld heeft gebracht. Dat is het positieve, waarbij tegelijk een kritische kanttekening wordt geplaatst.

Lucas keert zich tegen mannelijke potentie zoals die wordt belichaamd door wereldlijke heersers, zoals keizer Augustus. Deze kritiek verwerkt Lucas in verschillende verhalen zoals het verhaal over de verschijning van de engel aan Zacharias in de tempel, maar vooral als de engel Gabriël bij Maria op bezoek komt om haar te vertellen dat zij de moeder zal worden van de verlosser van Israël (Lucas 1: 25-38). ‘Ave Maria’: Wees gegroet, Maria. Zelden hebben er woorden geklonken met zo’n impact! Maleachi (3: 1-4), de profeet van het laatste Bijbelboek in het Oude Testament kondigt de komst van de engel reeds aan.