Dienst: 1e zondag van de Advent

nov 28 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Eerste zondag van de Advent

Bij Lucas 1: 5-25

Met de lezing van deze zondag sluit ik aan bij het project van de kindernevendienst, die afwijkt van het gemeenschappelijk leesrooster.

Door zijn verhaal met de priester Zacharias en zijn vrouw Elizabeth, twee rechtvaardige en vrome mensen, te beginnen zal Lucas wel de continuïteit  van het evangelie met het Joodse geloof en traditie willen benadrukken. We verwachten met Israël en Johannes de Doper mee de komst (Latijn: adventus) van Gods rijk in de beloofde Messias.

En zo starten we in de heilige binnenkamer van de tempel, waar een hemelse boodschapper het leven van de oude priester op zijn kop zet. Omdat Zacharias het niet kan geloven, wordt hem het zwijgen opgelegd. Als de dagen vervuld zijn mag hij weer gaan spreken en jubelen, evenals Maria en Simon hun lofzang aanheffen tot  eer van God, die in een kind ons mensenbestaan komt delen.

Collecte diaconie

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.

Helpt u mee?

Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!