Dienst: Eeuwigheidszondag

nov 21 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Eeuwigheidszondag

Matteüs 5 : 1-12 en Openbaring 21 : 1-7

Op deze zondag is het traditie af te wijken van het leesrooster en deze lezingen te houden met het oog op het gedenken van onze overledenen.

In de lezing uit Matteüs opent Jezus zijn onderwijs door zijn toehoorders woorden van troost toe te spreken. Hen wordt heil, heelheid toegesproken midden in hun gebroken bestaan, zij mogen als eersten het goede van het komende Rijk van God ervaren.

Uit Openbaring horen we het laatste en adembenemende visioen van Johannes. De ziener ziet hoe de onze bekende werkelijkheid getransformeerd wordt tot nieuw. Dat betekent een einde aan alle verdriet en pijn, een definitieve beteugeling van de chaos (“en de zee was niet meer”).

We vertrouwen de doden toe aan de toekomst die we met hen delen, waarin de levende Heer bij ons zal zijn.