Dienst: achtste zondag van de herfst

nov 07 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Achtste zondag van de herfst

Bij Leviticus 19: 1-2 en 9-18 en Marcus 12: 28-34

Op de vraag volgens Marcus van een schriftgeleerde wat het eerste gebod is geeft Jezus hem het dubbelgebod van de liefde om na te leven. Uit de lezing in Leviticus kunnen we opmaken dat alle sociale voorschriften kunnen worden samengevat in de aansporing de ander lief te hebben “want die is zoals jij” (naar Buber). Jezus noemt de liefde tot God de eerste en de liefde tot de naaste de tweede, wat altijd de vraag heeft opgeroepen hoe die twee met elkaar samenhangen. Welke van de twee zou u het belangrijkste vinden? De liefde tot de medemens lijkt me nu het meest populair, want veel mensen zeggen zich bij het eerste gebod niets meer voor te kunnen stellen. Mij lijkt de liefde tot God bepalend voor hóe je de medemens lief hebt, want ook in mijn “liefde” tot de ander kan ik die ander reduceren tot mijn eigen beeld.