Dienst: zevende zondag van de herfst – Reformatiezondag

okt 31 09:30

Voorganger - Ds. Ariaan Baan

Locatie - De Ontmoeting, Scheemda

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Zevende zondag van de herfst

504 jaar geleden sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan op de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Zijn pleidooi om Gods liefde niet te vermarkten, maar gratis en zonder voorwaarden aan mensen uit te delen is meer dan alleen geschiedenis. Het beïnvloedt nog steeds de manier waarop wij het evangelie verstaan. Zoals bijvoorbeeld Marcus 12: 18-27 waarin de vraag naar de opstanding wordt gesteld. Wat is opstanding? Om de menselijke diepte van deze vraag recht te doen lezen we uit Job 19: 23-27a. Job worstelt met het kwaad dat goede mensen treft. Uiteindelijk roept hij uit: “Ik weet dat mijn redder leeft!”

Geen dogmatische uitspraak maar een persoonlijk getuigenis dat ook bij Luther de kern is van alles waarvoor hij zich heeft ingezet. Luther deed dat in zijn tijd en op zijn manier. Als wij Luther in zijn streven recht willen doen, moet het vandaag heel anders. De Reformatiezondag wil ons daaraan herinneren en ons inspireren.