Dienst: zesde zondag van de herfst

okt 24 09:30

Voorganger - Ds. Itse de Boer

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Zesde zondag van de herfst

In Marcus 10: 46-52 zijn we getuige van de genezing van Bartimeüs. Al eerder heeft Jezus een blinde de ogen geopend. Het is blijkbaar een belangrijk thema dat we goed leren kijken naar de wereld waarin we leven en zien hoe God daarin aanwezig wil zijn. In ons en door ons en door onze medemensen. Omdat Jezus op een andere manier te werk gaat bij de genezing van Bartimeüs dan bij de eerdere blinde moeten we goed op de verschillen letten om de specifieke betekenis van dit verhaal te doorgronden. De woorden van Jesaja 59: 9-19 over God die recht zal verschaffen aan bekeringsgezinde mensen helpen daarbij.