Dienst: vijfde zondag van de herfst

okt 17 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Vijfde zondag van de herfst

In Marcus 10: 32-45 wordt duidelijk dat de manier waarop Jezus over God spreekt weerstand oproept en dat het lijden onvermijdelijk op hem wacht. Hoog tijd om zijn volgelingen hierop voor te bereiden. Jezus zoekt het lijden niet op, maar gelooft dat het goed is om je in te zetten voor wat profeten zoals Jesaja (29: 18-24) al hebben gezien:
Doven zullen horen en blinden zullen zien, vernederde mensen zullen vreugde kennen en armen zullen juichen en opgetogen zijn.
Jezus is persoonlijk bereid om de prijs hiervoor te betalen.