Dienst: tweede zondag van de herfst – bevestiging en afscheid ambtsdragers

sep 26 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Tweede zondag van de herfst

Bij Numeri 11: 24-29 en In Marcus 9: 38-50

Beide lezingen stemmen overeen in de gedachte dat we de werking van Gods Geest niet binnen de eigen kring alleen moeten zoeken.

In Numeri horen we over de verkiezing van de 70 oudsten. Dit is de instelling van het Sanhedrin, de joodse raad, het hoogste religieuze en rechterlijke orgaan in Israël. De 70 die Mozes uit alle stammen aanwijst, verzamelen zich in de tabernakel. Als twee (wel of niet afkomstig uit deze 70, dat is niet goed duidelijk) buiten de tabernakel aan het profeteren zijn vraagt Jozua aan Mozes dit te verbieden. Hij ziet het als aantasting van Mozes’ gezag. Maar de leider zelf is niet zozeer op eigen eer bedacht, als wel op de opdracht aan het volk Israël om in de Geest te leven.

Op soortgelijke wijze vragen, volgens Marcus, de leerlingen hun meester een buitenstaander te verbieden in Jezus’ naam demonen uit te drijven. Jezus trekt de kring van wie wel en niet bij hem horen heel ruim: “Wie niet tegen mij is, is voor mij”. Calvijn verwoordt het zo: Christus verklaart dat men allen voor vrienden moet houden, die niet openlijk vijanden zijn.