Dienst: tiende zondag van de zomer

aug 22 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Tiende zondag van de zomer

Marcus 8: 1-21. Marcus vertelt het verhaal van de broden tweemaal. De mensen zijn al drie dagen bij Jezus en hij wil hen niet met een lege maag naar huis sturen. Opnieuw worden de leerlingen uitgedaagd om de mensen te eten te geven. Het uitgangspunt is bescheiden: zeven broden en enkele kleine vissen. Toch blijkt het voldoende en is er zelfs over. In deze tweede “wonderbare spijziging” zijn de aantallen veranderd en vertolken die een nieuw aspect van de blijde boodschap.

2 Koningen 4: 42-44 vertelt hoe Elisa honderd profeten te eten geeft. Het laat zien uit welke verhalen Marcus kan putten als hij zijn evangelie schrijft. Een reden te meer om aandachtig naar de symbolische betekenis te zoeken in plaats van naar de letterlijke.