5e Zomerdienst: achtste zondag van de zomer

aug 08 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Achtste zondag van de zomer – Viering Heilig Avondmaal

Marcus 7: 24-30 voert Jezus buiten de grenzen van zijn eigen land. Daar ontmoet hij een vrouw, die een dochter heeft die door een onreine geest is bezeten. Het gaat hier om het hart van het Evangelie. Blijft dat beperkt tot ‘eigen volk eerst’ of ontdekken wij hier samen met Jezus dat Gods barmhartigheid geen grenzen heeft en dat dit consequenties heeft voor hoe wij met elkaar omgaan?

In 2 Koningen 4: 8-18 (37) ontmoeten we de profeet Elisa die eveneens te hulp wordt geroepen buiten de grenzen van zijn eigen land. Een uitgebreid en ingrijpend verhaal.

Op deze zondag vieren we als streekgemeente de maaltijd van de Heer.

1e Collecte: Shower Power

De coronacrisis en de toegenomen onveiligheid voor vrijwilligers door aanvallen van reactionaire knokploegen, dwongen ShowerPower om de bakens te verzetten. Het badhuis moest dicht en het geld dat ongebruikt dreigde te raken werd onmiddellijk ingezet om kleine Griekse organisaties te ondersteunen die nog wel hun werk kunnen doen. ShowerPower heeft door haar jarenlange ervaring op Lesbos een goed netwerk en maakt daar nu gebruik van om kansrijke projecten te selecteren. Regelmatig contact, soms meerdere keren per dag, zorgt ervoor dat de mensen van ShowerPower steeds goed op de hoogte van de werkelijke noden zijn.

2e Collecte: streekdiaconie

De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.