4e Zomerdienst: zevende zondag van de zomer

aug 01 09:30

Voorganger - Ds. Richard Offringa

Locatie - Scheemda

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Zevende zondag van de zomer

Marcus 7: 1-23. Wat is rein? Wat is onrein? Aan de hand van een concreet voorbeeld (handenwassen voor het eten) gaat het hier om reinigingsvoorschriften en de zin en onzin daarvan. Rituelen zijn belangrijk, maar in hun uiterlijke vorm kunnen ze van de inhoud afleiden en ver af komen te staan van de oorspronkelijke bedoeling. Marcus toont ons Jezus als iemand die telkens weer terugkeert naar de kern en de bevrijdende kracht laat zien van Gods leefregels.

Deuteronomium 10: 12-21 benadrukt eenzelfde gedachte: leefregels zijn belangrijk, maar het gaat er om mensen recht te doen en bij te staan, net als God, die zijn volk uitleidde uit Egypte.

1e Collecte: Tuma Viela/Adwuma Ye

In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis via stichting Adwuma Ye in Ghana “Tuma Viela” op, een werkplaats waar vrouwen en werkloze jongeren een kans krijgen zich te ontplooien en een eigen inkomen te verdienen. Een van de vrouwen die hier werkt, is de verstandelijk gehandicapte Samiatu. Twee jaar geleden is zij onderweg naar de werkplaats verkracht en zwanger geraakt. Ze heeft een zoontje gebaard en haar ouders zouden voor haar en de baby zorgen totdat Samia weer zou kunnen werken. Nu is Samia haar moeder recent overleden en de oude vader staat er nu alleen voor. De stichting heeft besloten om Samia en Somed elke morgen met een tuk-tuk op te laten halen, zodat ze veilig naar de werkplaats kunnen komen. Zo kan de vader van Samia weer aan het werk, kan Samia weer haar geld verdienen bij Tuma Viela en komen ze allemaal meer onder de mensen (ze wonen erg afgezonderd). De collecte van vandaag is bestemd voor het betalen van de tuk-tuk voor de komende periode (de kosten per maand zijn ongeveer € 25,-).

3e Collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.3e Collecte: bloemenfonds.