3e Zomerdienst: zesde zondag van de zomer

jul 25 09:30

Voorganger - Pastor Tineke Huizing

Locatie - De Ontmoeting, Scheemda

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Zesde zondag van de zomer

In Marcus 6: 45-52 gaat het om een verhaal dat aansluit bij het vorige. Het is een tweeluik.
Een verhaal voor overdag en een verhaal over de nacht. Beide verhalen laten zien hoe Jezus mensen wil bijstaan om hun angsten te overwinnen. De angst om te delen en de angst voor wat je in het leven kan overspoelen en je naar de diepte kan trekken. Dat de leerlingen in het verhaal van de nacht Jezus in eerste instantie zien als een geestverschijning laat zien hoe bang we soms kunnen zijn voor wat ons leven juist kan redden. Jesaja 63: 7-14 beschrijft mensen in nood en hoe God hen door de diepte draagt. Ook hier lijken mensen in opstand te komen tegen wat redden kan.