Dienst: tweede zondag na Trinitatis

jun 13 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.

Tweede zondag na Trinitatis

Ezechiël 17: 22-24 tekent met een gelijkenis over een koninklijke ceder een hoopvolle toekomst voor het in ballingschap levende volk Israël. “Hoge bomen vernederen en lage bomen verheffen” is een profetisch leidmotief dat de ware plaats van de mens voor God toont. In Marcus 4: 26-34 vinden we ook gelijkenissen die, in weerwil van pessimistische verwachtingen, vertellen hoe de komst van Gods Koninkrijk toch doorzet. In de eerste wordt de komst van het koninkrijk vergeleken met het zaad dat na het zaaien door de mens vanzelf (“automatisch” zegt de grondtekst) opkomt en zo mogen we geduldig en met goede verwachting daarnaar uitzien. In de bekende gelijkenis van het mosterdzaadje staat de onooglijkheid van het begin tegenover de grootsheid van het resultaat. Uiteindelijk kunnen de vogels van de hemel zich in de schaduw van haar takken nestelen, zoals ook in de parabel uit Ezechiël de boom een schuilplaats wordt voor vele vogels. Daaruit spreekt de verwachting dat alle volken in het huis van Israël hun thuis zullen vinden.