Dienst: Zondag Trinitatis

mei 30 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Zondag Trinitatis

Trinitatis is een zondag, die gewijd is aan het drievoudige spreken over God. Ik formuleer het met opzet zo, want de Triniteit of Drieëenheid is geen gegeven, maar drukt beweging uit. In de christelijke dogmatiek is er veel over geschreven maar dat kan weinig mensen meer boeien. Te veel gepuzzel met moeilijke begrippen en nauwelijks een handreiking om mensen te sterken in hun geloof. Beter is het te beseffen dat God niet op één manier te vatten is en uitnodigt om Vader, Zoon en Heilige Geest in de liturgie aan te roepen en te bezingen. Dat kan op een manier die recht doet aan de gelaagdheid en meerduidigheid van het leven van mensen.

Deuteronomium 6: 17-25 gaat het over God als de Enige en wat dat betekent in de praktijk van het leven. Iedere gelovige Jood wenst te sterven met het ‘Sjema’ op de lippen: ‘Hoor (Sjema) Israël, de Heer is uw God, de Heer is Eén’ (Deut 6: 4). Voor Joden is de triniteit niet te verenigen met hoe christenen God belijden.

Het verschil heeft een hoop ellende teweeggebracht. Dat willen we niet langer en daarom moet de leer het leven dienen. Niet vervreemdend maar verbindend.

Dat betekent niet dat het dan altijd gemakkelijk is. Het blijft zoeken naar woorden en betekenissen en naar verbinding met het menselijk bestaan. Dat blijkt wel uit het gesprek dat Jezus met Nikodemus voert (Johannes 3: 1-16). Dit gesprek heeft een hoog poëtisch gehalte en dat – zo laat Jezus zien – is de enige manier om God en mens recht te doen.