Dienst: Pinksteren

mei 23 09:30

Voorganger - Ds. Ariaan Baan

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Pinksteren

Het tegenbeeld van Pinksteren is de spraakverwarring waarover Genesis (11: 1-9) bericht. Mensen kunnen elkaar niet meer verstaan omdat iedereen zich moet voegen in hetzelfde streven. Wie zelf iets zegt wordt niet begrepen. Eigen verantwoordelijkheid wordt niet op prijs gesteld en is alleen maar lastig. ‘Jij bent niets, je volk is alles’ zeiden de Nazi’s. Het derde rijk had veel gemeen met het bouwen van de toren van Babel. Aan welke ideologie wordt nu de eigenheid van mensen geofferd?

Het Pinksterfeest viert een tegenoffensief. ‘Ieder in zijn eigen taal’ is het motto (Handelingen 2: 1-13), maar wel verstaanbaar voor elkaar. Dat maakt Pinksteren tot het feest van inspiratie en communicatie. Iedereen wordt uitgenodigd om zich bewust te worden van wat hem of haar bezielt. Waarvan leef je en waarvoor kom je iedere dag je bed weer uit? Wees geen kopie maar een origineel, want zo heeft God ieder mens geschapen. Stap twee is dan de communicatie. Luister naar elkaar, vertel het elkaar. Deel wat je bezielt en voel de rijkdom ervan ook al moet je soms stevig puinruimen in je vooroordelen. Dat is wat de Geest van Pinksteren met u, jou en mij kan doen. Laat het toe en doof deze Geest niet uit.