Dienst: 7e zondag van Pasen

mei 16 09:30

Voorganger - Ds. J. Hilverda

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

7e zondag van Pasen, Exaudi (of wezenzondag)

De naam van deze zondag wijst op een gevoel van verlatenheid. Jezus heeft afscheid genomen en nu staan zijn volgelingen er alleen voor. Zij mogen voortzetten wat Jezus is begonnen. Hopelijk zullen zij al doende ontdekken dat zij er helemaal niet alleen voorstaan. Jezus heeft hen dat al op het hart gedrukt (Johannes 17: 14-26), nu mogen zij in de praktijk ervaren dat het waar is. Zonder de inspiratie van Gods (heilige) Geest gaat niet en dat is zo belangrijk dat het een eigen feest verdient …

In Exodus 19 (1-11) is er sprake van een zogeheten theofanie. God verschijnt aan zijn volk Israël bij de berg Sinaï. De manier waarop dat gebeurt is indrukwekkend. Zo kunnen wij echter God nu niet meer zien. In de Bijbel wordt die verandering al voorbereid in de ervaring van de profeet Elia. Hij ontdekt dat God niet aanwezig is in een windvlaag, aardbeving of vuur, maar in het ‘suizen van een zachte koelte’. Gods stem wordt hoorbaar als een ‘wegzwevend zwijgen’ vertaalt Martin Buber. Wie de elementen uit Exodus 19 goed beluistert zal ze herkennen in wat er over de eerste Pinksterdag wordt verteld. Ook daar zijn wind en vuur aanwezig. Uiterlijke tekenen van wat er innerlijk met mensen gebeurt.

Collecte voor de diaconie – voor India

De tweede golf van Covid-19 heeft India stormenderhand veroverd. Bijna elke familie heeft iemand met Covid-symptomen. In mijn familie hebben zeven van ons Covid-symptomen (ik, mijn vrouw, moeder, broer en zijn vrouw, zus en haar man. In ons dorpje zijn waarschijnlijk 70 of meer mensen symptomatisch. Het hele leiderschap is ziek; vooral onze manager en directeur zijn allebei kritisch en zitten onder de medicatie. Bij onze manager is 70-80% van zijn longen beschadigd en hij krijgt momenteel zuurstof-ondersteuning.

Het is een enorme golf, maar ernstig onder-gerapporteerd. We zien dat er ongeveer 10000 of meer mensen sterven, maar slechts rond 2000 worden gemeld. Ik heb ongeveer 25 mensen verloren die ik ken in de afgelopen 15 dagen. Ik en mijn vrouw hebben gisteren een test gedaan om Covid te bevestigen, maar omdat het aantal enorm is, wachten we nog steeds op de uitslag! Mensen sterven door gebrek aan ziekenhuizen, zuurstof etc. Ik moest ongeveer 70 telefoontjes plegen om ervoor te zorgen dat onze manager zuurstof en een ziekenhuisbed kreeg Er is geen plaats in crematoria dus op sommige plaatsen worden dode lichamen verbrand op de stoep!

In deze tijd van crisis doen wij als Serve India er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen hier boodschappen, medicijnen en medische zorg hebben. De onlangs geopende kliniek is een grote zegen voor de dorpelingen hier. Dankzij uw donaties zijn de afgelopen weken honderden mensen gered! We krijgen zoveel telefoontjes voor ziekenhuisbedden, zuurstof, medicatie enz. Om aan de behoeften te voldoen, hebben we uw financiële hulp hard nodig. Er is ook geld nodig voor de behandeling van onze staf en van de ouders die voor weinig kinderen kunnen zorgen, omdat ze bijna allemaal van een arme achtergrond komen en nauwelijks spaargeld hebben.

Uw gift is ook welkom op rekeningnummer NL96ABNA 0574517804 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winschoten.