Dienst: Hemelvaart

mei 13 09:00

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

5e zondag van Pasen, Cantate

Wanneer Ezechiël (1: 3-5a, 26-28a) als profeet wordt geroepen ziet hij een bijzonder visioen.

Iets daarvan krijgen we mee in de lezing op Hemelvaart. Het zijn brokstukken symboliek die dienen om hemelvaart als beeld of symbool te laten zien. Wij leven in de tijd van de ruimtevaart en het lanceren van raketten en voordat we het weten vatten we de hemelvaart van Jezus ook zo op. Wanneer we dat doen missen we de kracht van dit beeld en wat hemelvaart ons wil zeggen.

In de beeldende kunst ging het soms die kant op, maar kunst is wat anders dan een foto en wil juist verbeeldingskracht aanmoedigen in plaats van ons te dwingen het maar op een manier te zien. In Handelingen 1: 1-11 maakt Lucas duidelijk dat Jezus na zijn opstanding veertig dagen nodig heeft om zijn volgelingen in te wijden in rijk van God waaraan zij straks zelf handen en voeten mogen geven in navolging van Jezus. Wij mogen daarbij aansluiten en onszelf de vraag stellen wat het beeld van hemelvaart bijdraagt aan ons bestaan op aarde.