Dienst: 5e zondag van Pasen

mei 02 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

5e zondag van Pasen

Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8

Opnieuw een “Ik-ben” uitspraak van Jezus in Johannes: Ik ben de ware wijnstok. Een treffend beeld voor de verhouding tussen God, Jezus en ons: de Zoon als verbinding tussen hemel en aarde en wij als ranken, met hem en met elkaar verbonden en door hem met God verbonden. De wijnstok is geliefd beeld voor Israël.

In Deuteronomium spreekt Mozes het volk toe en herinnert hen eraan hoe bijzonder het is dat God juist dit onaanzienlijke volk te midden van machtige volken gekozen heeft om zijn weg met de mensheid naar bevrijding en leven in vrede te gaan.