Dienst: 4e zondag van Pasen

apr 25 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

4e zondag van Pasen

Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16

In Ezechiël staat een strafrede tegen de leiders van Israël die als slechte herders alleen aan zichzelf denken en de schapen aan hun lot overlaten. Diametraal hier tegenover staat het beeld dat Jezus, naar evangelie van Johannes, plaatst van de goede herder, die zijn leven over heeft voor zijn schapen als zij bedreigd worden. Deze “Ik ben” uitspraak van Jezus staat in het midden van de 7 ik-ben-woorden in Johannes en is daarmee, de uitleg van Maria de Groot volgend, de belangrijkste. Jezus als de Goede Herder, zo blijkt hij te zijn uit alles wat hij doet en zegt.