Dienst: 3e zondag van Pasen

apr 18 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

3e zondag van Pasen

Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24

Een ongemakkelijk gesprek tussen Jezus en Petrus. Heeft Jezus, na al die gebaren van verzoening naar zijn leerlingen, toch nog een appeltje te schillen met zijn eerste volgeling Petrus? Jezus twijfelt niet aan de oprechtheid van Petrus’ liefde voor hem. En toch was Petrus er op het beslissende moment niet voor hem. Wat ging er mis? Jezus beschuldigt Petrus niet, maar voert een therapeutisch gesprek waarin Petrus tot inzicht in en verzoening met zijn eigen falen komt. En zo zal hij nu in staat zijn een goede herder voor anderen te worden.

Verzoening spreekt ook uit het visioen dat Micha schetst, in een sterk vergelijkbare tekst met Jesaja, van de eindtijd. Alle volken zullen dan bereid zijn van de Heer te leren en wapentuig zal worden omgesmeed tot nuttig gereedschap.