Dienst: Beloken Pasen

apr 11 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot nader bericht niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Beloken Pasen

Jesaja 26:1-13 en Johannes 20:(19)24-31

Jesaja schildert ons het eindvisioen van de wereldvrede, waar Pasen ons opnieuw uitzicht op geeft. Ware stabiliteit in ons bestaan komt voort uit vertrouwen op de Heer. In Jesaja wordt dit vergeleken met een sterke stad, die zijn onneembaarheid alleen maar te danken heeft aan het vertrouwen dat haar inwoners op de Heer stellen.

Johannes vertelt ons voor de tweede keer van Jezus’ verschijning aan zijn leerlingen, na de opstanding. Leerlingen die zich, uit angst voor vervolging, achter gesloten ramen en deuren hebben verschanst (vandaar: beloken Pasen). Nu is ook Thomas erbij en hij vraagt om een tastbaar bewijs dat degene die eerder aan zijn medebroeders verschenen is, dezelfde is als die geleden heeft. Hij wil zijn hand op de vijf wonden van Jezus kunnen leggen. Thomas had een scherp oog voor het lijden, blijkt uit wat eerder over hem wordt verteld. Nu mag hij horen dat Jezus leeft, maar hij kan dit niet rijmen met al het geweld en onrecht dat hij heeft moeten zien. Toch mag ook Thomas eraan geloven: in dit nieuwe bestaan worden de littekens van het verleden niet uitgewist, maar er valt een ander licht op, waardoor we verder kunnen.