Dienst: 3e zondag in de 40 dagen

mrt 07 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 9 februari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

2e zondag in de 40 dagen

Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: 13-22

In Exodus 20 klinkt de proclamatie van de vrijheid. Door zich aan enkele goede regels te houden sticht het volk Israël een rechtvaardige samenleving en bewaart het zijn vrijheid. En dit handvest ontvangen zij midden in hun woestijntijd, de tijd waarin wij ons symbolisch ook bevinden in deze Veertig dagen.

Het optreden van Jezus in de tempel dat Johannes, van de evangelisten nog het meest gewelddadig, beschrijft, blijft een ongemakkelijk verhaal. Het past niet in ons beeld van een zachtmoedig en vredelievend mens als Jezus. Aan geloofsfanatisme hebben we, kijken naar de gruwelen die jihadisten vandaag begaan, een broertje dood. Toch kan ik Jezus’ grote woede om wat op het tempelplein gebeurt steeds beter invoelen. Het gaat hier om de vermenging van economisch gewin met de dienst aan de heilige. Daardoor worden mensen uitgebuit en raakt het godsbeeld verwrongen. Daar wordt het profetisch hart door geschokt.