Dienst: 2e zondag in de 40 dagen

feb 28 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 9 februari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

2e zondag in de 40 dagen

1 Koningen 19: 9-18 en Marcus 1: 12-15

Marcus verhaalt ons van de verheerlijking op de berg. Letterlijk een topervaring voor Jezus en de getuigen. Net als bij de doop in de Jordaan krijgt Jezus een bevestiging vanuit de hemel: Dit is mijn geliefde Zoon! Op twee cruciale momenten in Jezus’ leven, bij het begin van zijn missie en bij het begin van zijn lijdensweg, wordt hij zo bemoedigd. Ook zijn daar Mozes en Elia, met wie hij daar in gesprek is. De twee grote voormannen van de Joodse traditie. Jezus is dus in gesprek met de traditie en zoekt daarin zijn eigen weg.

1 Koningen 19 verhaalt van de Godsontmoeting van Elia, ook op een berg. God openbaart zich in het suizen van een zachte bries. Mooier kan volgens mij Gods aanwezigheid in taal, die hiervoor altijd ontoereikend blijft, niet omschreven worden. Een mystieke ervaring van de hoogste graad!

Collecte voor de diaconie

Voor iedereen een kerk in Nederland.

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.

Pioniersplekken kunnen van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

Nieuwe vormen van kerk-zijn

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan, nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. Ook Seinpost Slinge in Rotterdam is een nieuwe pioniersplek: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof waar iedereen welkom is. Mensen komen er zowel door de week als op zondag samen. De mensen die komen zijn veelal mensen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Daarnaast is de pioniersplek maatschappelijk betrokken. Met verschillende activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.

Uw gift is welkom op de rek. van de diaconie NL96ABNA 0643531645 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Winschoten.