Dienst: Regiodienst vanuit Oostwold

jan 10 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal vanuit Oostwold

Deze regiodienst wordt uitgezonden vanuit Oostwold.

1e Zondag na Epifanie, doop van de Heer

Jesaja 55: 1-11 en Marcus 1: 1-11 (13).

Marcus opent zijn evangelie met een klaroenstoot: “Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.” Elk van deze woorden verdient het om een tijd lang bij stil te staan. Pas dan gaan we beseffen welke werkelijkheid er achter schuilgaat en wat die woorden voor ons betekenen. Mijn (BvdW) leermeester Eugen Drewermann heeft de moeite genomen m zijn gedachten hierover op te schrijven en dat doet hij daarna voor ieder hoofdstuk van het Marcusevangelie. Samen levert dat een commentaar op dat inmiddels in de Nederlandse taal is verschenen. Door mee te doen aan het vertaalwerk is het evangelie van Marcus mij dierbaarder geworden dan ooit en nu het Marcusjaar is begonnen (in het leesrooster dat een cyclus heeft van drie jaar komt ieder jaar een ander evangelie aan bod) hoop ik de boodschap van Marcus met u te mogen delen.

De ondersteunende lezing komt uit het boek van de derde Jesaja. Hij roept de mensen op om geen geld uit te geven aan wat het niet waard is. Kies daarentegen voor wat een mens werkelijk goed doet!