Dienst: Epifanie

jan 03 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Epifanie

Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12

Een kersstal is niet compleet zonder de knielende wijzen, koningen of magiërs als de NBV de hoge kraamvisite noemt. Zo voegt Matteüs aan de pastorale van Lucas het gegeven toe dat van meet af aan het kind van God door alle volken met vreugde werd begroet. In die vorsten uit het Oosten kunnen de nazaten van de zonen van Abraham worden herkend, die door de aartsvader op goed beladen kamelen werden weggestuurd naar het Oosten (Genesis 25). Deze zonen komen nu terug. En Jesaja vertelde ons al welke twee van de drie geschenken de vertegenwoordigers van alle volken bij zich moeten hebben: mirre en goud.

Maar ook de schaduw van de dood valt al meteen over alle blijdschap bij de geboorte van het Kind door de plannen van koning Herodes. Gewaarschuwd in een droom keren de wijzen via een andere route terug naar hun land. Je kunt het ook zo lezen: wie dit Kind heeft gezien, gaat in het vervolg een andere weg.