Dienst: 8e Kerstdag of Nieuwjaarsdag

jan 01 10:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

8e Kerstdag of Nieuwjaarsdag

Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21

Van de zegen van Jakob naar de zogenaamde aäronitische zegen in Numeri, die we elke zondag meekrijgen. In de Statenvertaling komt de bedoeling van vers 6: 27 duidelijker naar voren: “Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen ik zal ze zegenen.” De zegen sluit af en wijst vooruit. Om die Naam gaat het in de viering van de achtste dag na Kerst, waarop Jezus besneden werd en daarbij zijn naam ontving. In die naam is zijn levensprogram samengevat: Jezus/Josua: God redt!

We mogen het nieuwe jaar Anno Domini 2021 beginnen in het teken van al het goede dat in deze naam ligt besloten. En elkaar heil en zegen toewensen!