Dienst: Oudjaar

dec 31 19:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Oudjaar

Aan het verschuiven van de kalender is geen kerkelijke viering verbonden, maar de wens om het jaar met gebed af te sluiten leeft niettemin wel bij gemeenteleden. Voor deze dienst kies ik als tekst Genesis 48, over de zegening van Jozefs zonen Manasse en Efraïm door hun grootvader Jakob. In dit gebeuren ziet de aartsvader heel zijn leven aan zich voorbijtrekken. Hij evalueert wat daarin goed is geweest en wat kwaad.

Oudjaar is zo’n moment om stil te staan bij wat achter je ligt en welke betekenis dat geeft aan wat voor je ligt. Uit de wijze waarop Jakob de zegening voltrekt spreekt de bittere ervaring van zijn eigen leven, maar ook zijn verworven inzicht hoe de God van Israël op verborgen wijze de toekomst open houdt. Deze zegen omsluit namelijk niet alleen de kinderen van Israël, maar met de half-joodse kinderen van Jozef alle volken op aarde.