Dienst: zondag onder de octaaf van Kerst

dec 27 09:30

Voorganger - Ds. V.d. Vrie

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Zondag onder de octaaf van Kerst

Jesaja 61: 10-62: 3 en Lucas 2: 33-40

Het vervolg van het verhaal over de ontvangst van het Jezuskind. Lucas tekent twee wachters op de muren van Jeruzalem – om het met een beeld uit Jesaja te zeggen. Het zijn Simeon en Hanna die hun leven lang uitkeken naar de vertroosting van Israël en nu het kind van de belofte in de armen mogen nemen. Lucas tekent in deze twee wachters een ontroerend beeld van hoe de oude garde de toekomst volhardend en vol vreugde tegemoet leeft. Maar vanuit zijn levenservaring geeft Simeon de ouders van het kind ook mee hoe zwaar die toekomst bevochten zal moeten worden.