Dienst: Kerstdag

dec 25 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Kerstdag

Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14

“In het begin was er de communcatie”, zo veertaal ik even de aanhef van het voorwoord van Johannes tot zijn evangelie. Door communicatie ontvangen wij vinden wij zin in ons bestaan. Volgens de evangelist heeft die communicatie zichtbaar, hoorbaar en tastbaar gestalte aangenomen in een Mens. En dan volgt dat boeiende spel van licht en donker in de Johannesproloog, dat in heel dit evangelie door blijft klinken. De overwinning van het Licht, dat we ook dit jaar verlangend vieren in weerwil van alle bedreigingen in de wereld. De vreugdebode uit Jesaja kondigt het aanbreken van Gods koningschap aan. “Want de Heer troost zijn volk.”

G0, tell it on the mountains!

Collecte

De collecte van de diaconie is bestemd voor:

De Kerstcampagne Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen Griekenland.

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. Zo leven kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Met de kerstcampagne ‘Geef licht’ vraagt Kerk in Actie in de hele maand december aandacht voor de hachelijke situatie van vluchtelingenkinderen. “We hebben allemaal recht op een menswaardig bestaan.”

“Toen ik in 2015 op Lesbos kwam en zag wat daar gebeurde, dacht ik dat dit het ergste was wat een mens kan meemaken. Ik had toen niet kunnen bedenken dat de situatie voor vluchtelingen nóg schrijnender zou worden.” De Duitse psychologe Alice Kleinschmidt werkt bij Borderline Lesvos, dat in en rond de vluchtelingenkampen Kara Tepe en het onlangs door brand verwoeste Moria werkte. Met steun van Kerk in Actie vangt de organisatie vluchtelingen op en helpt hen met voedsel, kleding en onderwijs.

Sombere cijfers
Alice somt een somber rijtje cijfers op: “Op dit moment zijn er ruim 120.000 vluchtelingen in Griekenland: 80.000 op het vasteland en 40.000 op de eilanden. Op Lesbos wonen nu zo’n 18.000 vluchtelingen. De meesten van hen komen uit Afghanistan, Syrië en Democratische Republiek Congo. Veertig procent van de vluchtelingen in Griekenland is kind, wat betekent dat er zo’n 50.000 vluchtelingenkinderen in het land wonen. Ruim 5.000 kinderen zijn alleen gekomen, zonder ouders of andere begeleiding. Vaak zijn dit jongens van 15, 16, 17 jaar. Maar soms zie ik ook kinderen van 4 die alleen zijn.”

“De redenen waarom mensen naar Europa vluchten, zijn verschillend”, zegt Alice. “Het overgrote deel, zo’n tachtig tot negentig procent, komt uit een conflictgebied. Je hoort de meest schrijnende verhalen: sommigen hebben ternauwernood een bomaanslag overleefd, anderen zijn op de vlucht voor de taliban en weer anderen kunnen hun kinderen niet naar school laten gaan. Vluchtelingen nemen een groot risico door naar Griekenland te komen. Ze doen het in de hoop op een betere toekomst, maar de kans is groot dat ze de reis niet overleven of in criminele handen terechtkomen. En áls ze al aankomen, wacht hun niet de vrijheid en veiligheid waar ze op hoopten. Ze voelen zich ongewenst, moeten in barre omstandigheden leven en wachten soms wel drie jaar voordat ze weten waar ze aan toe zijn.”

Uw bijdrage kunt u storten op het rekeningnummer van de Diaconie: NL96ABNA 0574517804 o.v.m. Kerstcollecte.