Dienst: Kerstnachtdienst

dec 24 22:00

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

Kerstnachtdienst

Jaren geleden gaf ik godsdienstles op een openbare basisschool in Rhederbrug. De leerlingen waren van huis niet bekend met bijbel en geloof, maar waren er op gebrand tijdens de laatste les voor de kerstvakantie het geboorteverhaal van Jezus te mogen naspelen. Ik verbaasde me erover hoe ze dit verhaal tot in de kleinste details kenden? Voor mij te meer bewijs dat Lucas met zijn versie van het geboorte-evangelie een ijzersterk verhaal heeft neergezet, dat steeds opnieuw tot onze verbeelding blijft spreken. En dat zo een rijke bron van inspiratie blijft voor de viering “in het holst van het jaar”, ook als het met een gezelschap moet zijn dat niet veel groter is dan in een stal past…

Collecten

Toelichting bij de collecte van de diaconie:

Met 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat. In de week voor kerst (van 18 t/m 24 december) gaan drie dj-teams in lockdown vanaf Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

HULPVERLENING TIJDENS DE CORONACRISIS
Overal staan hulpverleners, lokale klinieken en ziekenhuizen onder hoogspanning als gevolg van de coronapandemie. Zij zijn overbelast, vaak met desastreuze gevolgen. De opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen. Ook helpt het Rode Kruis de verspreiding van corona tegen te gaan.

NATIONAAL
Het Rode Kruis helpt de GGD in het uitvoeren van bron– en contactonderzoeken om verspreiding van het virus te voorkomen en bij het runnen van coronatestlocaties op diverse plekken in het land. Daarnaast helpt het Rode Kruis bij het afnemen van coronatesten aan huis. Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar sprongen honderden Rode Kruis vrijwilligers wekenlang bij om huisartsen, zorgpersoneel en ziekenhuizen te ontlasten en versterken.

INTERNATIONAAL
Het Rode Kruis voorziet hulpverleners van medisch materiaal, desinfectiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vrijwilligers helpen met opvang van patiënten, desinfectie, en screening van mogelijke corona patiënten. Zij geven ook voorlichting over gezondheidsmaatregelen als handen wassen en hoest-etiquette en leggen handenwas-stations aan om hygiëne te bevorderen.

U kunt uw gift storten op het rekeningnummer van de diaconie NL96ABNA0975904701 o.v.m. Serious Request