Dienst: 4e zondag van advent

dec 20 09:30

Voorganger - Ds. J. Hilverda

Locatie - Digitaal

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Gezien de maatregelen die nu getroffen zijn en Nederland in een lockdown brengen, hebben we besloten onze vieringen enkel nog digitaal uit te zenden. U kunt zich tot en met 19 januari 2021 niet meer aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst.

Op onze website vindt u nadere informatie.

4e zondag van advent

2 Samuel 7:14-16 en Lucas 1:26-38

Koning David wil voor God een huis bouwen en de profeet Natan kan daarmee instemmen. Maar de Heer laat David bij monde van de profeet weten dat een tent en tabernakel altijd voor Hem voldoende is geweest om bij zijn volk te zijn. David’s verzoek wordt omgekeerd: God zal voor hém een huis, in de bredere betekenis van een dynastie, bouwen en deze zal eeuwig de troon bezetten. Het is David’s zoon Salomo wel vergund een huis voor God te bouwen en over diens hoofd heen wordt de Messias voorzien. Zo kunnen we het woord van de aartsengel Gabriël in de begroeting van Maria volgens Lucas verstaan: dat het kind dat uit haar schoot geboren wordt de troon van zijn vader David zal worden gegeven. In dit kind van de belofte zal God voor altijd tabernakelen bij de mensen. Maria hoort het woord van de engel en betuigt meteen haar instemming. Daarmee geeft zij ons het voorbeeld hoe wij op het aanbod van heil in kunnen gaan.

Een chassidisch verhaal vertelt hoe een leerling zijn rebbe vraagt: “Waar woont God?” “Daar waar de mens Hem binnenlaat” antwoordt de rebbe.