Dienst: 3e zondag van advent

dec 13 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

3e zondag van advent

Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3:22-30

Het paars van Advent kleurt deze zondag Gaudete – verheug je! –  naar rozerood: het witte licht van Kerst komt ons al tegemoet. Midden in de tijd van inkeer en voorbereiding. In Jesaja 65 is het God die zich verheugt over de stad Jeruzalem en zijn volk als aan het geween en geweeklaag om de verdrukking en alle vruchteloze arbeid een einde is gekomen.

Ook Johannes de Doper verheugt zich als hij als vriend van de bruidegom diens stem hoort. De vriend van de bruidegom is in het Midden-Oosten degene die de bruiloft helpt voorbereiden, the best man, en soms ook degene die de bruid en de bruidegom aan elkaar gekoppeld heeft. Daarmee neemt hij een andere positie in dan zijn leerlingen, die Jezus als een concurrent van hun leermeester beschouwen, omdat ook hij mensen doopt. Het is goed om even verder door te lezen na vers 30 om te zien hoe de Doper de doop ziet als uit de hemel gegeven. Jezus is voor hem door de hemel gezonden en zal de mensen dan ook met Geest kunnen dopen. Zo mag het op deze zondag Gaudete al lijken of de messiaanse tijd al is aangebroken.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.