Dienst: 2e zondag van advent

dec 06 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

2e zondag van advent

Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28

“Troost, troost mijn volk, zegt jullie God”, de woorden uit Jesaja die het grote keerpunt in de Ballingschap aankondigen. Het in verdrukking levende volk mag uitzien naar het einde van zijn dienst aan vreemde heersers en zich voorbereiden op de terugkeer naar Jeruzalem. Het volk wordt door Jesaja opgeroepen een weg te banen in de woestijn waarlangs de Heer hen tegemoet komt.

In de Johanneslezing wordt Johannes de Doper getekend als de roepende in de woestijn, de heraut die de komst van de Heer in de gestalte van de Messias mag aankondigen. De geestelijke autoriteiten vragen naar zijn legitimatie, zijn papieren. Johannes kent zijn plaats en ontkent dat hij de Messias zou zijn. Toch is de Messias er al: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”, om Johannes met de woorden uit lied 528 te citeren. Ook na al die eeuwen na Jezus’ komst kunnen we ons die vraag nog stellen: weten we eigenlijk wie we verwachten?

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.